February 9th, 2015

Tigran Sargsyan

Բողոքի գիրք

Իմ բլոգում շատ են բողոքները: Այդ պատճառով էլ թողնում եմ այս գրառումը, որպեսզի դուք հնարավորություն ունենաք գրել ձեր բողոքները մի տեղում: Դրանց հետևելու և ընթացք է տալու հատուկ աշխատակիցը [info]pmblogaide   ծածկանունով:
Բողոքները կարող եք ներկայացնել ինչպես բաց, այնպես էլ անձնական հաղորդագրության ձևաչափով: